Qe' q'ij at toj jun winal mo xk'al

Twitz Q'ij Tb'i Q'ij toj qyol Tb'i Q'ij toj kyyol Mos T-xilen junjun twitz Q'ij
B'e Camino Atzun b'e nxi' qb'etin toj qnq'ib'il, ex njapon b'aj ti'j kyaqil nb'aj qanq'in toj qanq'ib'il at maj b'a'n ex at maj mya' b'a'n.
Aj Carrizo Atzan tqan kjo'n ntzaj itz'j ex ntzaj ch'iy, ex njapon b'aj t-xilen ikyjo tza'n jun jaxjal milayx kub' naj.
I'ẍ Elote, ternura Atzan tipumal qtxu tx'otx', tipumal jun xu'j/qya, tipumal anq'ib'il, tipumal kyaquil twitz tx'otx'.
Tz'uchin Codorniz Atzan t-xilen tb'anil anq'ib'il, ajo manb'aj ex txub'aj nchi tzaj q'o'n te chwingilal twitz tx'otx'.
Ajmaq Peligro Toj q'ij lu', atzan il ti'j tu'n qximin ti'j tichaq o b'aj qb'incha'n toj qanq'ib'il.
No'j Sabiduría Kyaqil nab'il, ximb'etz ex aylix qe ak'aj aq'untl nb'ant kyu'n xjal toj kyanq'ib'il.
Chi'j Pedernal Kyq'ijil ab'j ex jni' tku'x toj tk'u'j qtxu tx'otx'.
Kyoq Femenino Iq'il twitz aq'untl ex nuk'b'il aq'untl. Techlal ipumalj ex techlal b'inchab'il xim.
Ajpu Cazador/sol Qman Q'ij. A qe xjal B'a'n chi ub'in. Tb'anil anq'ib'il twitz tx'otx'.
Imx Agua,Cocodrilo Atzan tipumal qtxu a' ex aylix qe jil nchi anq'in toj a'.
Iq' Aire Atan tipumal qman kyq'iq', qxew ex qyol, tu'ntzan ax kyq'iq' in ajb'en tu'n qyolin.
Aq'b'il Noche produnda, amanecer Tmij aq'b'il, ok tkyij b'aj qlolj ex npontzan spiky'en tu'n tqan q'ij.
Ky'ech Red Tipumal q'aq'. Xyub'.
Kan Serpiente Xtis, kawb'il ex numb'il twitz Qtxu Tx'otx'. Ex ajo tipumal kyaqil twitz Qtxu Tx'otx'.
Kamik Muerte Kyimle'n ex anq'ib'il.
Chej Venado (Cuadrupedo) Techlal jun ajkawil, jun xjal q'il twitz aq'untl toj tkojb'il.
Q'anil Semilla Anq'ib'il. Atzan tiyajil kyaqil at twitz tx'otx'. Tiyajil tchwinqilal xjal, tiyajil tze ex kyiyajil txkup mo alumaj.
Choj Ofrenda Tqan jb'al, techlal chojb'il mo chojenaj ex q'ob'il chjonte qu'n te Qajwil.
Tx'i' Perro Xq'uqilte kyaqil at twitz tx'otx'. Techilal tb'anil aq'untl nb'ant tu'n junjun xjal.
B'atz' Mono Twitz q'ij lu' nxi' qe amb'il te anq'ib'il twitz tx'otx'.