K' U L B' I L Y O L - M A M

Nuestros Principios

TQ'UQB'IL QCHWINQLAL

  • Mujb'ab'il - Complementariedad
  • Junx tten - Equilibrio
  • Jun elne - Equidad
  • Juniky' - Igualdad

Nuestros Valores

TIPUMAL QCHWINQLAL

  • Mujb'il ex onb'il - Cooperación y Solidaridad
  • Nimb'il - Respeto
  • Ax tten xjal - Honestidad
  • Kawb'il - Justicia
  • Mujb'abil Qxil - Unidad de la Diversidad

QAQ'UN / MISIÓN

Nqo aq’unan ti’j ttxolil ttz’ib’ajtz qyol, tu’n tjunet tz’ib’b’ente ex tu’n tch’iy qyol; tu’n tok tipumal qyol qja, toj qkojb’il, twitz qtx’otx’ ex qtanam Mam, toj taq’un qtanam Paxil ex toj tja junjun quk’il; tu’njo lu’, il ti’j tu’n kyel qe xpich’b’il ti’j qyol, qxilen tuk’il qyol, qanq’ib’il ex xnaq’tzb’il, tu’ntzan tjaw xulin, tu’n tch’iy ex tu’n tpoq’chaj qyol yolin ex tz’ib’in tten kyxol tij xjal ex qe’ k’wal toj kyaqil temb’il ex amb’il twitz qtanam, toj kawb’il, toj qanq’ib’il, ti’j pwaqb’il ex toj xnaq’tzb’il twitz kyaqil qtanam Mam.

Ver traducción

QXIM / VISIÓN

Aj tjapon b’aj ajo TUN ma t-xi lajet, ajo qtanam Mam in anq’in toj tb’anil chwinqilal, nyek’it qa ma kub’ qchwinqla’n qoklen te qkyaqilx ex qa te junjun xjal ti’j qyol, qanq’ib’il, xnaq’tzb’il, b’a’n chwinqilal, qtx’otx’ ex tch’iy qtanam; tu’n tok qoklen tu’n qkawin ti’j qtanam Paxil, tu’n qten toj tzalajb’il, junx qten, junelne qoklen ex mujb’ab’il toj qtanam ja’ tumel ila’ qyol, ila’ qanq’ib’il ex ila’ qyajil, ja’ tumel a qyol kokil te ttzeyil qoklen, qxilen ex qanq’ib’il toj qtanam Mam.

Ver traducción

Mapa de Idiomas Nacionales

Traductor Mam - Español

TAJA TZ'AQ'UNANA